Leden 2016

Definice Astrálního Cestování

29. ledna 2016 v 17:01 | Hetmé |  Astrální Cestování

Astrální cestování fascinuje člověka již od počátku věků. Čím to, že někteří lidé dokáží překročit prostor a čas, opustit svá fyzická těla a putovat kamkoli chtějí. Šamani, kteří astrálně cestovali, aby se dozvěděli budoucnost či odpovědi na otázky, své metody drželi v tajnosti.

Nejedná se zde o cestování jak je známe z našeho života, nýbrž o to, které z našeho života neznáme. Astrální cestování je někdy nazýváno OBE, z anglickeho Out of Body Experience, jenž v překladu znamená mimotělné zkušenosti, volně přeloženo jako zážitky mimo tělo. Co se tím vlastně myslí, zážitky mimo tělo? Jedná se o jev, kdy lidský duch spolu s duší opouští naše fyzické tělo. Předpokládám, že každý ví, co je to zážitek blízký smrti neboli klinická smrt. V takovém případě duch také opouští naše tělo. V mnoha případech se tak stává po následku nějakého šoku, nehody či operace. Po chvíli shlédnutí na vlastní tělo se otevře jakýsi tunel, kam pak jdete... atd. U astrálního cestování je tomu jinak, člověk nepotřebuje zažít nějaký šok, či nehodu, místo toho klidně leží na posteli a prostě si opustí tělo...
Hetmé

Jména Andělů od B

12. ledna 2016 v 1:01 | Hetmé |  Andělé
Babiel - anděl ctnosti, kuráže a motivace
Bagdial - anděl pečující o nové příchozí v nižších nebesech. Říká se, že je smyšlený
Bahram - anděl vítězství
Balidet - sobotní anděl vzduchu
Ballaton - anděl objevující se na externím kruhu pentagramu Šalamouna
Balthial - jeden z sedmi planetárních andělů a stojí nad duchem žárlivosti
Barachiel - hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými dušemi na všech jejich cestách k nebeskému domovu
Baradi'el - anděl třetích nebes
Barakiel (Barkiel, Barbiel)(osvícení boží) - laskavý anděl úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení, jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphu
Barbiel - anděl října, padlý anděl, činí člověka nezranitelným
Barchiel - anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly
Bardiel - jeden ze dvou andělů krupobití
Bareschas - velký anděl vyvolaný k opatření ženy
Bariel - anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a budoucího znovuzrození
Barkiel - anděl osvícení (Uriel také měl tento titul).
Barkiel je také jeden z andělů února a je citovaný jako jeden z archandělů. Anděl úspěšný v bojování s démony
Barpharanges - anděl trestu
Bartzachiah - zastavuje bezuzdnost
Baruch - vedoucí anděl strážný stromu života
Bathor - jeden z sedmi Olympijských duchů, známý jako správce nebes
Beburos - jeden z devíti andělů, který bude vládnout "na konci světa"
Bedaliel - dává tělu energii a vitalitu
Beelzebub - Pán much, padlý anděl
Behemiel - anděl s panstvím nad bestiemi
Belial - padlý anděl, duch falše
Benad Hasche (dcery boží) - ženští andělé uctívání Araby
Betheuel - jeden z řídících andělů zvěrokruhu
Blaef - páteční anděl vzduchu
Boel (bůh je v něm) - jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn.
Bualu - jeden z andělů všemohoucnosti
Burchat - anděl vzduchu sloužící v čtvrtých nebesích. On řídí neděli a je jedním z poslů Slunce
Butator - anděl kalkulací. On slouží v třetí hodině dne

Hezký den, HetméZakázané dědictví

7. ledna 2016 v 16:16 | Hetmé |  Články
Anděly si spojujeme s nádhernými předrafaelovskými a renesančními obrazy, kamennými sochami, jež se objevují v gotické architektuře, a nadpřirozenými bytostmi, které nám zasahují do života, když máme potíže. Poslední dva tisíce let v nás tento stereotypní obrázek udržovala a živila křesťanská církev. Ale kým jsou andělé doopravdy? Odkud pocházejí a co znamenali pro vývoj organizovaného náboženství? Mnoho lidí se domnívá, že Pentateuch (Tóra-Pět knih Mojžíšových), prvních 5 knih Starého zákona, se jen hemží příběhy o andělech, kteří se zjevovali spravedlivým patriarchům a visionářským prorokům. Tak to ale není. Vyskytují se tam tři andělé, kteří navštíví Abraháma sedícího pod stromem na pláních Mamre Amorejského, aby mu oznámili, že se jeho ženě Sáře narodil syn Izák. Dva andělé se zjeví Lotovi a jeho ženě v Sodomě před tím, než je srovnána se zemí. Anděl také celou noc bojuje s Jákobem na místě zvaném Penuel, a jsou to andělé, které Jákob spatří, kterak se pohybují nahoru a dolů po žebříku spojujícím nebe a zemi.

Jiných událostí, při nichž by se objevili andělé, je v Bibli poskrovnu - a když už se o nich přece jen mluví, je jejich popis nejasný a vágní, takže čtenář neví, jaký obrázek si o nich má udělat. Například v obou výše zmíněných příkladech, u Abraháma i u Lota, jsou andělé popsáni prostě jako "lidé", kteří usednou ke stolu, aby se najedli jako kterýkoliv jiný smrtelník.

Andělé se stali nedílnou součástí židovského náboženství až v poexilových dobách - tj. až kolem roku 450 př. Kr., kdy se Židé navrátili z babylonského zajetí,. V židovské náboženské literatuře se začali objevovat ještě později - asi kolem roku 200 př. Kr. Texty jako Kniha Danielova a apokryfní Kniha Tobiášova obsahují záhadné zprávy o andělských bytostech majících jména, specifický vzhled a zavedenou hierarchii. Tyto zářící figury však byly nežidovského původu. Vše nasvědčuje tomu, že to byli cizáci pocházející zpoza hranic, zejména z Persie.

Země, kterou dnes známe jako Írán, se nemusí zdát být původní andělskou domovinou, ale faktem je, že Židé ve vyhnanství byli tamějším vírám hojně vystavováni - zejména poté, co v roce 539 př. Kr. získal Babylon perský král Cyrus Veliký. Mezi tyto víry patřil nejen zoroastrismus (pojmenovaný po proroku Zoroastrovi či Zarathustrovi), ale také mnohem starší náboženství Mágů, elitní kněžské kasty z Médieúzemí Médů) v severovýchodním Íránu. Mágové věřili v celý pantheon nadpřirozených bytostí zvaných ahuras, čili "zářících", a daevas-ahuras, tj. bytostí, které upadly v nemilost, protože kazily lidstvo. (

Přestože bylo toto náboženství nakonec Peršany zakázáno, dokázal jeho vliv prorůst hluboko do základů zoroastrismu - do jeho víry, zvyků a rituálů. Navíc téměř nemůže být pochyb o tom, že toto "mágovství", z něhož máme dnes termíny jako mág, magie a magický, pomohlo mezi Židy rozšířit víru nejen v andělské hierarchie, ale i legendy o padlých andělech - tedy tématiku, která čerpala největší inspiraci z jednoho jediného díla… z Knihy Henochovy.

Kniha Henochova

Tato kniha, vzniklá tja po částech poskládaná mezi rokem 165 př. Kr a počátkem našeho letopočtu, tato takzvaná pseudografie (dílo nesprávně připsané svému údajnému autorovi), se zabývá zejména příběhem o padlých andělech. Nicméně nikoliv pádem andělů obecně, ale pouze těch, kteří vešli ve známost jako îrin (v jednotném čísle îr), neboli "ti, kteří střeží", či pro jednoduchost a pro lepší porozumění "strážci".

Henochova kniha vypráví příběh dvou stovek vzbouřených andělů, Strážců, kteří se rozhodli porušit nebeské zákony a "sestoupit" na pláně, kde chtěli pojmout za manželky smrtelnice. Místem jejich sestupu prý byla lokalita vrcholku hory Hermon v pohoří Antilibanon, severně od dnešní Palestiny (níže ale viz pravděpodobnou domovinu Strážců). Asi 200 rebelů si uvědomí důsledky toho, že porušili zákon, a složí přísahu, podle níž na sebe veškerou vinu vezme jejich vůdce Shemyaza, pokud by se pro ně věci neměly vyvíjet dobře.

Po příchodu do nížin se začnou Strážci oddávat pozemskému obcování se svými vyvolenými "ženami a manželkami", a z těchto spojení vzejdou obří potomci nazvaní Nephilim (Nefilim) - slovo vyjadřující v hebrejštině "ty, kteří padli", do řečtiny pak přeloženo jako gigantes, čili "obři".

Tajemství nebes

Když právě nebyli s pozemskými ženami, prozrazovali tito rebelantští andělé mnohá tajemství nebes komukoliv, kdo byl ochoten jim naslouchat. Jeden ze vzbouřenců, druhý z vůdců jménem Azazel, prý "lidi naučil vyrábět meče, nože, štíty, prsní pancíře a ukázal jim (pozemské) kovy a umění jejich zpracování" - z čehož lze usuzovat, že to byli právě Strážci, kdo naučil lidstvo zpracovávat kov. Naučili je také, jak si zhotovit "náramky" a jiné "ozdoby" a jak používat "antimon" - křehký bílý kov, jenž nalezl využití v umění a medicíně.

Ženy Azazel naučil "líčit si" oči a používat "různé drahé kameny" a "barevné stíny", z čehož by vyplývalo, že před tím bylo nošení šperků a používání make-upu neznámou věcí. K tomu všemu byl Azazel navíc obviněn z toho, že ženy naučil užívat si sexuálních rozkoší a chovat se promiskuitně - což bylo v očích hebrejských vypravěčů jasným rouháním a "bezbožností".

Jiní Strážci byli obviněni z toho, že smrtelníkům odhalili znalosti o vědě, jako například astronomii, meteorologii, vědění o "věcech zemských" - tj. zřejmě o geodézii a zeměpisu, dále o "záležitostech" nebes - tj. o pohybech nebeských těles jako je Slunce nebo Měsíc. Jejich nejvyšší vůdce, Shemyaza, prý učil "očarovávání a bylinkaření", tedy praktiky, kterým se ortodoxní židé zdaleka vyhýbali. Další z padlých, Pênêmûe, přišel s "hořkým a sladkým", což téměř jistě odkazuje k použití koření a bylin při vaření a přípravě pokrmů. Další věcí, které se lidem od Strážců dostalo, byla instruktáž o "inkoustu a papíru", což vedlo k prvním formám jejich psaného písma. Mnohem znepokojivější jsou ale informace, které lidem předal Kâsdejâ - ten je prý měl "naučit, jak si poradit se zlými duchy a démony a jak zahubit embryo v těle matky." Jinými slovy naučil lidstvo provádět potraty.

Tyto řádky popisující zakázané praktiky, které byly lidstvu předány vzbouřenými Strážci, volají po fundamentální otázce: K čemu by vůbec andělům znalosti o takových věcech byly - proč by je měli vůbec mít? Na co jim bylo umět pracovat s kovy, používat amulety, zaříkávání a písmo? K čemu jim bylo psaní, zkrášlování těla, ochucování pokrmů kořením a umění usmrtit ještě nenarozené dítě? Ani jedna z těchto věcí není něco, co by člověk očekával u nebeských poslů a božích služebníků - pokud tedy i oni nebyli jen lidé.

Podle mého názoru se toto odhalení dříve neznámých vědomostí podobá aktu, kdy vysoce vyspělá rasa předává některá svá přísně střežená tajemství příslušníkům méně rozvinuté kultury, která se ještě stále potýká s porozuměním základním principům života.

Mnohem více znepokojivé pak byly činy Nefilim, kteří mezitím plně vyspěli. Nakonec došlo k tomuto:

A když už je lidé nemohli podporovat, obři se obrátili proti nim a lidstvo pozřeli. A začali hřešit proti ptákům a šelmám, plazům a rybám, požírali se navzájem a pili krev. Ty, co byli účastni tohoto bezpráví, pak obvinila sama země.

V té době už nářky a prosby lidstva slyšeli zcela zřetelně i andělé-Strážci, kteří zůstalí loajální nebi. Jeden po druhém byli Bohem určováni, aby učinili opatření k potření vzdorných Strážců a jejich potomků Nefilim, kteří jsou popisováni jako "pancharti, zavrženci a zplozenci smilstva". Nejvyšší vůdce, Shemyaza, je spoután a pověšen hlavou dolů a jeho duše je vypuzena, aby se stala hvězdami v souhvězdí Orionu. Druhému vůdci, Azazelovi, jsou spoutány ruce a nohy a je navždy uvržen do temnot pouště známé jako Dûdâêl. Je na něj navršena hromada "hrubých a rozeklaných kamenů" a pod nimi musí setrvat až do Dne posledního soudu, kdy bude za své hříchy "vržen do ohně". Zbylí Strážci jsou za to, že kazili lidstvo, přinuceni sledovat pobití svých vlastních dětí, předtím než jsou sami vsazeni do jakési nebeské obdoby žaláře jménem "ohnivé peklo".

Hezký den, Hetmé
Definice Magie

5. ledna 2016 v 1:01 | Hetmé |  Magie
Užitečné informace o Magii
  1. Magie je vědou, kterou lidstvo zná již od počátku všech svých věků
  2. Z určitého úhlu pohledu lze na magii pohlížet i jako na jistý druh umění (někteří říkají, že je to "umění bohů")
  3. Mezi první kroky ve výcviku se řadí introspekce (nebo-li sebepoznání) a další jsou cvičit (dynamizovat) svou vůli, ovládat (kontrolovat) své myšlenky, cvičit schopnost imaginace (představivost) a naučit se ovládat živly (přestože jsou živly důležitou součástí magie, ne vždy se s živly pracuje přímo)
  4. Oheň, voda, země a vzduch se však v magii chápou podstatně odlišně než jak tomu rozumí člověk nezabývající se tématem skutečné magie
Pod označením magie se rozumí mnoho různých věcí, například: triky, praktiky, filozofie přírody nebo také posvátná věda. Slovo magie znamená mocný, veliký a značí sílu.
"Celé tajemství pravé magie spočívá v zákonech božského sblížení. Čím více se člověk asimiluje s božstvím, tím působivější se stává jeho síla, tím nepochopitelnější jeho bytí. Toto sblížení spočívá ve sjednocení vůle s poznáním nebo tepla se světlem, lásky s pravdou. Kde toto sjednocení není, nemůže být pravá moudrost, člověk může poznávat, může mít světlo, avšak jestliže světlo nepřejde v teplo, tj. poznání ve vůli, pak toto světlo brzy opět zhasíná." - Karl von Eckartshaursen
Slovem Magie, označujeme vědu, která plyne z duchovního sebepoznání božského člověka. Praktická magie spočívá v umění využít duchovní sílu a užít jí k určitým účelům. Magie pochází ze slova maguš, které označovalo kněze, obětníka a byli jím později nazýváni zoroastriánští hvězdopravci v Médii. Řecký výraz "mageia" (magie) je odvozen právě z tohoto perského termínu, vykonavatel magie je nazýván jako: Kouzelník, Mág nebo Čaroděj.
Hezký den,
Hetmé

Nový Design

1. ledna 2016 v 1:01 | Hetmé |  Články
Je nový rok 2016! A s ním také přichází nový design. Doufám, že se bude líbit. Ráda bych Vám popřála vše nejlepší do nového roku, hlavně hodně štěstí a životní síly, aby vše chmurné odešlo s předešlým rokem a zůstalo jen to krásné. A s novým rokem přichází i nový design tak doufám, že se bude líbit, až někdo objeví tuto stránku. Mám nějaké fotky ze zoo, kam chodíme oslavit silvestra. Přidám je v dalším článku.
S přáním toho nejlepšího se loučím!
Hetmé