Duben 2016

Báseń Modlitba Svobodných Zednářů

28. dubna 2016 v 15:52 | Hetmé |  Svobodné Zednářství
Jak pak bych, Pane mohl uvěřit, že by mě byl podán svět duchů, když stěží mohu svého ducha vyobcovat do sféry svých povinností?
Nedopusť také, abych se jako Tvé stvoření mohl domnívat, že bych měl Tvou tvůrčí sílu, kterou bych podle libosti dokázal ze země olova a pilin železa, tvořit hroudy zlata, Nechť se dostane na všechny!
Nedopusť, aby tisíce třely bídu často ve prospěch jednoho.
Tisíc chudých střádá ve prospěch boháče, Tisíc hladoví, aby jeden skvěle žil. Takovou nerovnost vyrovnávat, Jedině toto je umění Zednářů!


Hezký den Hetmé

Je krásné se na chvíli zastavit

21. dubna 2016 v 16:19 | Hetmé

Dnes mám dlouho školu, tak jsem si řekla, že se půjdu projít na chvilku ven. Šla jsem ještě s kamarádkou na Kampu. Lehla jsem si do trávy a pozorovala lidi kolem sebe. Hlavně si užívala té přírody která se už probudila. Když jsem ležela v trávě a jen tak koukala do nebe, na plující mraky a říkala si, že bych zase mohla napsat nějaký nový článek.

I když zatím můj blog nikdo nečte, ale pevně věřím, že se třeba někdy najdou někací čtenáři, že napíšu nějaký zajímavý článek. Teď na něčem pracuji, ale zatím není hotový. Přemýšlím, že ho teď o víkendu dopíši a dám ho sem asi příští týden. Bude to úvaha na téma uprchlíci. V dnešní době se lidé nebaví o ničem jiném, je to zprofanované téma, tak jsem si řekla, že na to také napíšu nějaký krátký článek. Nebude to sice moc pozitivní, ale uvidíme.

Myslím, že na lidi má vliv i počasí, když se podíváte kolem sebe, jen když jdete po ulici, už neuvidíte moc zamračených lidí, najdou se i ti, kteří si užívají jara a jdou se projít ven, ať už sami nebo s někým, nebo jdou jen tak vyvenčit svého mazlíčka. I na zvířatech je to poznat, jak jsou šťastní, že je páníček vzal ven, pejsci si povětšinou užívají procházky a chvilky, kdy mohou zkoumat a jen tak si venku pobíhat. Když si člověk sedne do trávy na chvilku zapomene na veškeré problémy a jen pozoruje dění kolem sebe. Má to v sobě určitou krásu. Kdybych mohla, tak to dělám každý den. Dokonce jsem v parku potkala i svatbu.

Člověk se musí umět zastavit a když to udělá a všímá si maličkostí kolem sebe, tak mu příjde kolik krásy vlastně kolem sebe má a jak bohatý vlastně je. Člověk nemusí mít nutně peníze aby se cítil bohatý, mě třeba stačí takhle malé zážitky a vím, že na ně budu vzpomínat vždycky, když mi bude nejhůře.

V tom je krása toho, že se umíme zastavit a užívat si dané chvíle, na kterou později třeba zapomeneme, protože příjdou jiné a hezčí a nebo v našich myslích zůstane a bude tu, když nám nebude nejlépe a budeme si chtít zavzpomínat na něco, co nám vykouzlý úsměv.

Proto je nutné občas zastavit a vychutnávat si krásu kterou máme kolem nás.
Přeji hezký den Hetmé
Druhy Magie

19. dubna 2016 v 4:44 | Hetmé |  Magie
Dělení magie a podle Josefa Veselého. Je to autor několika knih o magii a v tomto prostředí se pohybuje už hodně dlouho. Vydal velmi rozsáhlé publikace, kde popisuje vše o magii. Proto bych chtěla v tomto odvětví čerpat hlavně z jeho literatury, která je velmi dobře srozumitlná nejen magikovi, ale i lidem, co se o toto odvětví pouze zajímají.
Při každém pokusu o specifikaci jednotlivých druhů magie, je nutno vzít v úvahu hledisko, podle něhož chceme jednotlivá odvětví magie definovat. Kromě dělení magie na teoretickou a praktickou, které je více než jasné, jsou zde ještě různá hlediska:


1. Hledisko předmětu
a) magie přirozená ( přírodní )
b) magie nadpřirozená ( nebeská )

Magie přirozená pracuje s magickými činiteli skrytými v přírodninách ( rostliny, kameny, drahokami). Magie nadpřirozená pracuje s již existujícími nebo uměle vytvořenými astrálními útvary.


2. Hledisko Účelu
a) magie bílá
b) magie černá

Pod pojmem bílá magie se obecně rozumí magické operace, jejichž smyslem je konání dobra.
Ale černá magie obvikle zosobňuje zlo.

3. Hledisko užité techniky
a) magie mentální ( individuální )
b) magie rituální ( ceremoniální )

4. Hledisko původu
magie egyptská, babylonská, ale například i lidová atd.

5. Hledisko Historie
magie starověká, středověká, renesanční ...

6. Hledisko charakteristických postupů:
a) magie zvědná ( získávání jiných nedostupných informací )
b) magie sexuální
c) magie talismanická ( zabývá se zhotovováním magických předmětů )
d) magie henochiánská ( magický systém )
e) magie sigilární
f) magie svící


Doufám, že to třeba někomu pomůže v rozdělení magie na její různá odvětví.

Hezký den, Hetmé
Jména Andělů od D

18. dubna 2016 v 4:44 | Hetmé |  Andělé

Dagiel - anděl s panstvím nad rybami
Dalquiel - jeden ze tří princů třetích nebes, další dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnounad ohněm
Damabiah - anděl řady andělů s panstvím nad staviteli lodí
Dameal - anděl úterý přebývající v pátých nebesích
Daniel (bůh je můj soudce) - anděl řady knížectví, pravděpodobně jeden ze skupiny padlých andělů, drží moc nad právníky
Darel - správce světla, on je andělem "první pomoci", On je odpovědný za realizaci světla a milujících energií
Degaliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího pentagramu planety Venuše
Derdekea - silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matka
Devecia - dává rovnováhu, klid a mír
Dina - učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát různých jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti, znalosti a lásce k učení
Diniel - on je anděl " vázající jazyk vládce"
Djibril - pravdivý duch
Djin - pomocník archanděla Gabriela, on je král sféry ohně
Donachiel - poskytuje všem citům cíl
Donel - jeden z početných andělských stráží
Donquel - anděl lásky
Douma(h) - anděl mlčení a ticha smrti
Dracon - anděl šesté hodiny noční
Drop - ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva
Duchiel - anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé

Přeji hezký den Hetmé
O Astrálním cestování

16. dubna 2016 v 13:29 | Hetmé |  Astrální Cestování

Obecně a stručně o astrálu ( trochu z historie )
Poprvé se pojem "astrál" ve Starém Koloběhu objevil s vírou lidí na jedné z hostitelských planet. Jak původní, tak přenesený význam má svou roli v oblasti, kterou tento pojem zahrnuje. Siantis prostudovala víru původních obyvatel společně s Iriniantem a použili ji jako základ pro učení, které si vzala pod svá křídla bohyně.
Bohyně Siantis mluví o astrálu jako o prostoru, který je přechodem mezi hmotnou a plazmatickou sférou. Jsou to krajní dimenze plazmatické sféry, které se prolínají s hmotou. Ten, který astrál navštíví, vidí hmotnou sféru tak, jak ji zná. To je krajní dimenze. Čím hlouběji do astrálu cestovatel vstupuje, tím více se obrysy hmoty ztrácí. Astrální sféra končí hranicí, která je nazývána Meziprostor. Meziprostorem je také nazýván blok uvnitř každého člověka, ale v podstatě jde o totéž.
Astrální cestování je stav Mysli, respektive kompletní vnitřní stav. V tomto stavu se člověk oprošťuje od svého fyzického/hmotného těla do té míry, že necítí jeho existenci, neuvědomuje si jeho život, je od něho odpoután = vycestuje ze svého těla.
Nyní dotyčný cestuje po astrální dimenzi. Jedná se o jeho "osobní dimenzi", ve které potkává "své vlastní plazmatické bytosti". Při párových nebo skupinových astrálních "výpravách" se jednotlivé dimenze propojují - a vstupuje se do hlubších vrstev astrálu.
Jedinec může takto cestovat i sám. Může se dostat až do plazmatické sféry samotné, kde bude poznávat pravé plazmatické bytosti. Astrál má svá pravidla, jednotlivé dimenze a požadavky, které musí být splněny, aby mohl cestovatel postoupit dál.
Hezký den, Hetmé

Mýtus o Zednářích

5. dubna 2016 v 4:44 | Hetmé, Jimm Kinney |  Svobodné ZednářstvíKdyž lidé přemýšlejí o Svobodném zednářství, pokud o něm vůbec přemýšlejí - vyvstanou jim na mysli jeden nebo dva odlišné obrazy. Svobodné zednářství je :
  • neškodná skupina starších lidí provádějící určité podivné rituály v legračních oblecích
  • tajná organizace elitních jedinců s obrovským vlivem v nejvyšších vrstvávh společnosti
  • společenství konzervativních, patriotických, zbožných obchodníků a občanských lidumilů
  • skrýtá síť okultistů pohanů a příslušníků hnutí New Age usilujících o vytvoření nového světového pořádku
  • několik staletí stará tradice zachraňující prastarou moudrost a esoterické učení
Tato společenská organizace, je už po staletí zahalená rouškou tajemství. Některé lidi, toto tajemno přitahuje, někteří jím opovrhují, protože nemají dostatečné informace, proto si na nepodložených informacích staví svůj úsudek. Myslím si, že kdo hledá, může najít pravdu, ale jak mám už mám vyzkoušeno, stojí to mnoho úsilí.
Tímto doufám, že neodradím, a chtěla bych psát články abych čtenářům osvětlila co Svobodné Zedářství je, že na tom není nic špatného, a kdo hledá a má dostatečnou vytrvalost, získá člověk nové pohledy na Svět. Člověk na sobě může pracovat, a zdokonalovat se.
Většina lidí má na Svobodné zednářství negativní náhled, jak jsem psala, mám zkušenost, že je to nedostatkem informací a nebo se nezakládaly na pravdě. Proto chci na svém blogu se této záležitosti věnovat a ukázat lidem, bez toho aniž bych zjveřejňovala nějaké tajné informace.
V dřívějších dobách, se opravdu nesmělo vynášet žádné informace o práci v lóžích


Bratři, jak se oslovují zednáři, chovají k sobě úctu a pomáhají si. Mezi bratry není rivalita. Pokud přece jen mezi bratry sváry jsou, většinou jsou vyzváni aby i své spory vyřešili venku, aby ostatní mohli v klidu pracovat.

Hezký den Hetmé