Červen 2016

Esoterika

4. června 2016 v 14:06 | Hetmé |  Články

Slůvko v současné době velmi frekventované a oblíbené. Přesto jen málokdo zná pravý význam. Obecně se mu rozumí ve významech tajemno, utajování, záměrné skrývání a míní se jím od věštění po léčitelství prakticky vše. To je však pravda jenom velmi, velmi částečně.

Esoterika je slovo řeckého původu. Důležitá je zde předpona eso, značící vnitřní, niterný, uvnitř se odehrávající. Odsud pochází eistheo s významem prožít niterné, a proto nesdělitelné významy.
Protikladem eiso je přípona exo, značící vnější, na pohled viditelný, zjevný. Opakem esoterního je exoterní. Exoterní významy jsou nejen zjevné, ale především sdělitelné, lze o nich hovořit.

Rozdělení poznání na vnitřní a vnější, esoterní a exoterní, je dáno tradicí, podle níž člověk před tisíciletími ztratil svůj vnitřní smysl a od té doby se jej snaží získat zpět. Má-li se mu to podařit, musí se vzdát lpění na vnějším světě a pohroužit se sám do sebe. A to je o to těžší, že bádajícímu jedinci nemůže nikdo poradit - vnitřní poznání je nesdělitelné, nelze je vyjádřit slovy, nemůžeme mu říci to a to dělej a dostaví se výsledek.
Hezký den, Hetmé