Alchymie

15. října 2016 v 17:59 | Hetmé |  Magie

Co vlastně chtěla alchymie? Při této otázce nám na mysli vytane především výroba zlata, kámen mudrců a elixír mládí. v průběhu posledních tři století měla alchymie velmi pochybnou pověst.

Sám název - od něhož je odvozeno také slovo chemie - pochází patrně z arabského al-ky-mia. Toto slovo však vzniklo z řečtiny a znamenalo "černá země", což byl starý název Egypta. To vše by de facto dosvědčovalo, že alchymie je odkazem starých Egypťanů a nejhlouběji sahající pokus o uskutečnění poselství Smaragdové desky Herma Trismegista.
Podle tradice byl Hermes Trismegistos zpola bůh a zpola člověk. Legenda vypráví, že Alexandr Veliký po dobytí egyptské říše nalezl na místě, kde dnes leží město Alexandrie, hrob Herma Trismegista. Když vstoupil do hrobky, ležela v ní Hermova mumie a v ruce držela destičku ze smaragdu, na níž byly vyryty základní zákony kosmu.

V Řečech filozofických z roku 1591 zapsal slova smaragdové desky pan Bavor Mladší Radovský z Hustiřan: »Jistě bez klamu, jistotně a pravdivě, co jest zespod, jest jako to, co jest nahoře, a co jest nahoře, jest jako to, co jest dole k činění divův jedné věci. A jakož všechny věci byly od jednoho, tak všechny věci byly narozeny od této jedné věci spojením. Otec jeho jest Slunce, matka Měsíc. Nesl to vítr v břiše svém. Země jest krmiče její. Otec všeho tajemství jest tento. Mocnost jeho jest dokonalá, bude-li obrácena do Země, oddělíš Zemi od vohně, subtylné od hrubého, lehounce s velikým vtipem. Stupuje od Země do nebes a zase dolů sestupuje do Země. Obejmeš moc svrchních i spodních věcí. Tak budeš míti slávu všeho světa. Protož odejdi od tebe všeliké zatemnění, teďky jest vší síly síla silná, nebo přemůže každú věc subtylnú a každú tvrdú pronikne. Tak svět stvořen jest. Tuť budou přípravy rozličné, jichžto spůsob teď jest, protož nazván sem Hermes Trismegistos, majíc tři částky filosofie všeho světa.«

Tento záhadný text je jakousi biblí alchymie. Alchymisté totiž zastávali tezi, že všechno v tomto světě tvoří jednotu a pochází z jediné základní pralátky. Různorodost vzniká přeměnou, zušlechťováním, transmutací této původní látky, označované jako »prima materta«. Alchymisté si kladli za úkol rozluštit hádanku hmoty a přitom pro ně bylo samozřejmostí to, co naše fyzika znovu objevila teprve před relativně krátkou dobou, že totiž hmota a energie jsou v podstatě jedno a totéž. Možnost transmutace se však v jejich očích nevztahovala pouze na viditelnou a hmatatelnou hmotu, ale také na všechno duchovní, tedy i na lidskou osobnost.

Hezký den, Hetmé
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama